Üyelik Sözleşmesi

Bu bölüm sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları, yasal sorumlulukları ve Gizlilik politikalarını içermektedir.

Lütfen, Clotie Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’ye ait Clotie.com internet satış sitesini kullanmaya başlamadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatlice okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Clotie.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin, stil bilgilerinizin, adres ve kredi kartı bilgilerinizin yer alacağı formları doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Clotie.com aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Clotie.com’u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Clotie.com, üyesi olan herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş Üyelik durumlarında veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel toplum ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.2. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.3. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üye 'ye aittir.

1.4. Üyenin/Kullanıcının, Clotie.com kampanyalarının, Clotie.com’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Clotie.com’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Clotie.com’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Clotie.com tarafından tespit edilmesi durumunda, Clotie.com’un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

1.5. Clotie.com üzerinde üye'lere verilen hediye çekleri ve indirimler, satılamaz, internet üzerinden Clotie.com sistemleri haricinde takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez. Sitenin teknik açıklarından faydalanılarak internet üzerinde satışa sunulan hediye çeklerinin kullanılmasına müsaade edilmez. Her alışverişinizde sadece bir hediye çeki kullanabilirsiniz. Sadece hediye çeki veya indirim kullanmak için oluşturulan ve/veya aktif olmayan üyelikleri Clotie.com kendi inisiyatifinde olarak iptal edebilir.

2. İçerik Kullanımı

2.1. Clotie.com'da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. Clotie.com’un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Clotie.com’un izni olmadan link vermek yasaktır. Clotie.com, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

2.2. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Clotie.com’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

3. Sorumluluklar

3.1. Clotie.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar gibi) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, site hizmetlerini geliştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amac, sitenin talep edilen özelliklerde olması ve site gelişimini sağlamaktır. Clotie.com, üyelik bilgilerini üçüncü partilerle paylaşma hakkını kendinde tutar.

3.2. Üye, Clotie.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Clotie.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.

3.3. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Clotie.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Clotie.com tarafından geçici veya sürekli olarak üye'nin Clotie.com’dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.4. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Clotie.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.5. Üye, Clotie.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.6. Aboneliği dondurma ve üyelik silme işlemi, müşteri tarafından Clotie.com üzerinden Hesabım kısmından yapılabilir. Üyeliğini silen kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Bu kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.7. Clotie.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı Clotie.com silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.8. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.9. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.10. Clotie.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.11. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.12. Clotie.com internette reklam yayınlamak için Google Analytics ile Yeniden Pazarlama, Google Görüntülü Reklam Ağı Gösterim Raporlaması, DoubleClick Kampanya Yöneticisi entegrasyonu veya Google Analytics Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması hizmetini kullanmaktadır. Google Reklam Ayarlarınızı kullanarak bu hizmetlerin dışında kalabilirsiniz. İnternet sitesine geçmişte yapılan ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Clotie.com tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezlerin (ör. Google Analytics çerezi) ve üçüncü taraf çerezlerin (ör. DoubleClick çerezi) birlikte kullanımı mevcuttur. Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarına ait verileri veya üçüncü taraf kitle verileri Google Analytics ile Yeniden Pazarlama için kullanılır. Bu hizmeti sağlayabilmek için tarayıcı/aygıt türü, kullanılan işletim sistemi, referral URL, IP adresi ve sunucu sorgusunun saati gibi bilgileri saklıyoruz. Clotie.com’da yer alan çerezler bu izinli Pazarlama mesajlarını verebilmek, içerik optimizasyonu sağlayabilmek için kullanılır.

Üye, üye olduğu veya servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Clotie.com’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Clotie.com, üye'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

4. Clotie.com Hak ve Yükümlülükleri ve Gizlilik

Üyelerimizin ve müşterilerimizin Clotie.com sitemize ("Sitemiz") vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.

4.1. Clotie.com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiçbir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla direkt paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin Clotie.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Clotie.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.2. Clotie.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Clotie.com’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Clotie.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Clotie.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Clotie.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Clotie.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Clotie.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.3. Üye/Müşteri, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine Clotie.com’a ait olan ve/veya Clotie.com’a iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş kabul edilecektir. Bu kapsamda Üye/Müşteri, Clotie.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Müşteri 'den başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Üyelerimize ve müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler, sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, Clotie Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

Üye/Müşteri dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Clotie.com’a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Clotie.com, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip Clotie.com derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden gelen maillerde vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan yol izlenmelidir.

4.4. Müşterilerimizin sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler Clotie.com bünyesinde kaydedilmez. Kayıt işlemi anlaşmalı olunan BDDK onaylı ödeme altyapısında saklanır ve diğer üyeler ve müşteriler tarafından görüntülenemez.

4.5. Sitemizin diğer internet sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Clotie.com sorumlu değildir.

4.6. Üyelik paketlerine ilişkin üyelik ve kullanım koşulları, www.clotie.com’da da yer almaktadır. Clotie.com, söz konusu üyelik paketleri ve içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

5. Hizmet Bedeli ve Ödeme Şekli

5.1. www.clotie.com’dan sipariş oluşturma aşamasında kullanıcı stil formunu, adres ve ödeme bilgilerini girer. Sadece ilk sipariş için hizmet bedeli olan 29.99 TL olan hizmet bedeli sipariş gönderilmeden kredi kartından çekilir ve kredi kartı sonraki ödeme işlemlerinde kullanılmak üzere anlaşmalı olduğumuz BDDK onaylı ödeme altyapısında saklanır.

5.2. Sipariş gönderimi gerçekleşmeden saklanan kredi kartından, sipariş içerisindeki tüm ürünlerin tutarlar toplamı provizyon alınır. Bu noktada herhangi bir çekim işlemi yapılmaz. Sipariş gönderimi beklendiği tarihlerde kartını uygun durumda tutma üye/müşteri sorumluluğundadır. Clotie.com, kayıtlı karttan provizyon alınamadığı noktada siparişi göndermeme hakkını elinde tutar. Üye ve müşteriler bu esnada yaşanan sorunla ilgili ve kartlarını uygun hale getirmeleri veya kart bilgilerini güncellemeleri gerektiği konularında bilgilendirilir.

5.3. Üye/müşteri ürünler geldikten sonraki üç gün içerisinde karar vererek Clotie.com üzerinden alacağı ve almayacağı ürünlerinin seçimlerini yapmak zorundadır. Üye/müşteri, internet sitesi üzerinden alacağı ürünleri seçtiği anda aldığı ürünlerin toplam tutarı ve bir sonraki kutusu için önceden alınan hizmet bedeli tutarı sipariş gönderilmeden önce kayıtlı karttan alınan provizyon içerisinden çekilir ve iade edilen ürünlerin toplam tutarı için provizyon kaldırılır. Üye, kutusu ulaştıktan sonra üç gün içerisinde alacağı ürünlerin seçimini internet sitesi üzerinden yapmaz ise gönderilen tüm ürünlerin toplam tutarı ve bir sonraki kutusu için önceden alınan hizmet bedeli tutarı provizyon içerisinden çekilir.

5.4. Üye/müşteri satın almak istemediği ürünlerin geri gönderimi için siparişi ile ilgili işlemleri yaptığı anda sonraki üç günden bir günü, Clotie.com anlaşmalı kargosunun güncel kayıtlı adresten ürünleri teslim alması için seçmek durumundadır. Üye’nin seçtiği tarihte kargo clotie.com tarafından yönlendirilir ve ürünler iade alınır. İade alınan ürünlerin iadeye uygun olması gerekmektedir. Eğer ürünlerde yırtık, leke, parfüm, deterjan kokusu vb. durumlar var ise veya ürünlerin etiketleri çıkarılmışsa bu ürünlerden üye/müşteri sorumludur. Bu ürünlerin ücreti kayıtlı kredi kartından çekilir. Bu gibi durumlarda Clotie.com ürünleri geri yollamama ve üyenin veya müşterinin aboneliğini dondurma, üyeliğini silme ve tekrar hizmet sunmama hakkını elinde saklı tutar.

6. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

8. Tebligat Adresleri

8.1. Clotie.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin Clotie.com‘a bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

8.2. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

8.3. Yine Clotie.com üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Clotie.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile Clotie’ye danışabilirsiniz.

Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.